Revolution
Text och musik: Victor

Kapitalismen tar död på allt levande.
Klyftorna mellan fattiga och rika ökar.
Idag utnyttjar en tredjedel av jordens befolkning
två tredjedelar av jordens resurser
Att bekämpa svält och misär ger ingen ekonomisk vinning
istället så bränns det spannmål för att hålla matpriserna uppe.
Att det är 900 miljoner människor som svälter,
det skiter de jävlarna i.

60% av världens livsmedelslager
ägs av privatägda multinationella företag
där de 40 000 barn som dör i svält varje dag
är totalt ointressanta i valet mellan profit och liv.
Kapitalet har allt att vinna på tredje världens lidande.
U-länderna tvingas acceptera underpriser på sina varor
och västvärlden suger på så sett ut Tredje världen totalt.
De saknar respekt för andras liv, profiten går alltid först

Men de nöjer sig inte bara med det.
Vapenindustrin tjänar enorma summor på att sälja vapen
till svältdrabbade länder och militärregimer.
Varje minut går det år 11 miljoner kronor till militarismen.
Priset för kapitalismen är högt,
en fjärdedel av världens befolkning lever i fattigdom.
Samtidigt använder jordens stater 20% mer pengar på vapen
för att döda än på sjukvård för att rädda liv.

Det finns resurser för att ge alla människor ett drägligt liv
men de kommer aldrig att fördelas rättvist under kapitalismens ok.
Med reformer och parlamentariska metoder
kan vi endast nå begränsade framgångar
Idag ligger inte makten hos de "folkvalda"
utan hos storfinansen som skiter totalt i dig och mig
Vi måste enas och krossa "marknadens diktatur"
Den reformistiska socialismen är en omöjlighet

Stora summor pengar läggs på kärnvapen-provsprängningar.
Syftet är att se hur effektivt man kan utplåna liv.
USA är det enda landet som har använt sig av kärnvapen i krig,
resultatet från Hiroshimabomben blev 227 000 döda.
Miljön förstördes och barnen föds fortfarande med
svåra skador på grund av strålningen.
Dagens provsprängningar är bara förberedelser
för en liknande attack.

Så hur länge tänker ni se på?
Hur lång tid tar det innan ni fattar vad som händer?
Hur många människor ska dö innan ni gör något?
Det är dags att vakna och se hur jävla ruttet systemet är!
Överheten kommer att fortsätta med vansinnet till vi
sätter stopp för det och det är hög tid nu!
Kapitalismen kan aldrig tillgodose människans behov.
Utsugning, miljökatastrofer, krig, imperialism…Nu är det nog!

Revolution - Det är dags att slå tillbaks
Revolution - Krossa kapitalismen
Revolution - Det är dags att slå tillbaks
Revolution - Död åt kapitalismen

 

Tillbaka