Patriarkatets kamp
Musik & text: Victor

Ropen från de reaktionära kräken höjs
Den kristna högern vräker ut sin propaganda
Ett svidande hat sveper över de kvinnor
som tvingats välja mellan barn och abort

Att säkra patriarkaliska ordningen,
det är vad det handlar om.
Ökade klassklyftor och onödiga dödsfall
det är det förödande resultatet

 

Ropen skalla
Abort, en rättighet!
Låt dom inte ta den… ifrån er!