Mc Murder
Text: Charlie T. – Musik: Charles Von T.

Mc Donalds skäl från de fattiga och mördar djuren.
Enorma arealer regnskog i fattiga länder används till boskaps uppfödning.
Detta görs på bekostnad av den lokala matproduktionen.
Mc Donalds mördar djuren i en våldsam takt.

Mc Donalds skyr inga medel för att främja sin produktion.
De har inga känslor för djur och
natur.

Mc Donalds exploaterar arbetare för varje dag som går
och arbetarna får aldrig en chans att bilda fackföreningar.
Lönerna är låga och passen är väldigt långa.
De stressiga jobben gör att många olyckor sker.

Mc Donalds skyr inga medel…

Nu har stunden kommit, för oss att slå tillbaks
mot Mc Donalds och dess maktposition.
Vi kan inte längre bara sitta och tolerera
deras förnedring människor och djur.
Kampanjer och protester väcks världen över
angående miljön och djurens rätt.
Allt fler människor slutar att äta kött,
så varför inte gå med i kampen för en bättre värld?

Skogar världen över är nödvändiga för allt liv
men de förstörs i en skrämmande takt av multinationella företag.
Varje år använder Mc Donalds tusentals ton onödiga förpackningar
som till största delen slutar som skräp i vår natur

Mc Donalds skyr inga medel…

 

BESK -98


[Tillbaka]