Demonstration mot


En mindre demonstration mot McDonald's i Kalmar den 16:e Oktober (Inernationella Anti McDonald's-dagen). Efter ca: 10 minuter kom en bestämd man från personalen ut och försökte tala oss till rätta. Det dröjde inte länge förrän Ullerteg (Chef för McDonald's i Kalmar) kom. Hans teori gick ut på att man inte skulle tro på något förrän man hade sett det med enga ögon. Han påstod att all kritik mot McDonald's var lögn och att det media som hade ljugit ihop allt. Herr Ullerteg förnekade även att Shell hade förstört Nigera, han hade inte sett det med egna ögon och kunde därför inte tro på det. När vi talade om för honom att det finns en videofilm som skildrar Shells framfart i Nigera som "klappade han oss på huvudet" och sa: "Ni är inte så gamla än. Världen fungerar inte som ni tror. Multinationella företag förstör inte miljön för att få ökad vinst".När vi hade hört det så förstod vi att en vidare konversion med Ullerteg var helt onödig så vi begav oss hem...
Organistaion: BESK
Tillbaks...