SVERIGE UT UR EU!
(TEXT: VICTOR - MUSIK: OCH PONTUS)

Polis-staten växer fram
motståndet slås ner
massarresteringar
åsiktsregister tas fram

Sverige ut ur EU!

Flyktingar stängs ute
visumtvång för 130 länder
knarket strömmar fritt
EU:s murar byggs

Sverige ut ur EU!

I schengenländerna klassas alla revolutionära rörelser
som kriminella och polisen har rätt att avlyssna och
videofilma dig om du tillhör en sådan organisation
vid en demonstration mot schengenavtalet i Amsterdam,
arresterades 400 personer p.g.a. sina åsikter,
ingen blev åtalad men alla finns kvar i registren.

Tredje världen stängs ute med regler och register.
Om en flykting inte lyckats få asyl i ett schengenland
så är det omöjligt att komma in i ett annat.
för de rika eu-länderna tar man bort tullar och
miljölagar för att gynna kapitalet på bekostnad
av tredje världens lidande och ständigt ökande misär.

 

Sverige ut ur EU!