Arbetaklassen får inte glömma!

 

Om du är anarkist men andra verkar ha svårt att fatta,
vad det är du står för och vilka ideal som du har.
Se då till att sprida din lära på så många sätt som du kan.
Kanske kommer dom att fatta varför du tycker som du gör.
Om det inte är pundade fascister som du snackar med
Så kanske de håller med dina åsikter som du så länge haft.
När ni blir fler kan ni slå ihop er och propagera ännu mer.
Så att alla moderater och kapitalister någonsin fattar.

Arbetaklassen får inte blunda för vad dom ser,
Arbetarna blir bara fler och fler.

Om du tycker du är ensam med alla åsikter som du har.
Se då till att samla dig så dina åsikter inte går förlorade.
Når du träffar nya människor i hela din omfattande tillvaro.
Så måste du göra saker jävligt klara för var och en.
Det måste märkas att du inte är nån som blundar för allt.
Och du får absolut inte dra dig för att svara på tilltal.
Kanske vet de inte vad anarkismens sanna ideal står för idag.
Dom har antagligen blivit matade med lögner om att anarkism är kaos.

Arbetaklassen får inte blunda för vad dom ser,
Arbetarna blir bara fler och fler.

Vi får inte glömma: Att det finns kvinnor som måste sälja sina kroppar för att få pengar till mat

Vi får inte glömma: Att det finns tillräckligt med mat till alla men att kapitalismens orättvisa fördelning bara ger föda åt de rika

Vi får inte glömma: Att våra medmänniskor i tredje världen svälter ihjäl tack vare den globala utsugningen

Vi får inte glömma: Att det inte finns något som heter rättvis kapitalism och revolutionen är enda vägen till rättvisa…

Låt aldrig någon påverka idealen om att allt ont verkligen är fel.
Se till att du alltid är vaken när någon vill veta varför som du tycker som du gör.
De kanske har tänkt i dina banor fast inte vågat träda fram.
Om vi är fler så är det lättare att sprida propaganda till det blinda folket.
Arbetaklassen börjar glömma hur andra proletärer i världen har det.
Staten och kapitalisterna ser ju till att hålla arbetarna nere för att få ökad profit.
Därför måste vi kasta grus i deras maskin så det spricker så snart som möjligt.
Diktaturer och andra fascistiska regimer måste slås ner av aktiva anarkister nu!